By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

”Tidligere har Silkeborgvej 88 knyttet tråde i tekstiler, vi ønsker at stedet nu må knytte tråde mellem mennesker.”

-Niels-Peter Hedegaard, CEO

Et moderne
Forsamlingshus

Kulturhuset Textilen er et topmoderne kulturhus beliggende på et af Hernings tekstil-knudepunkter - der hvor trådene samles.

”Herning er kultur”, og fra græsrødderne skabes endnu et kulturelt mødested, båret af lokale for lokale. Textilen er en aktiv spiller i at gøre Midtjylland til et stadigt større kulturelt knudepunkt.

Vi er et kulturhus, hvor mennesker deler oplevelser sammen. Nogle til konferencer, foredrag, koncerter og kurser, og andre til private celebrations - der er mulighed for det hele i vores unikke lokaler.

Kulturhuset Textilen har unikke faciliteter med en bred vifte af lokaler, der kan tilpasses de fleste formål herunder møder, events, foredrag, konferencer, koncerter eller forestillinger. Lokalerne har plads til 10 - 990 personer og er udstyret med moderne teknik herunder lyd, lys, skærme og livestreaming samt mulighed for catering.

Med plads til alle
Kulturhus Textilen

Væveriet

Væveriet danner rammen omkring den historiske koncertsal og backstage faciliteterne.
Glashuset

Glashuset

Glashuset og Det skæve hus har i årtier været brugt til administration, showroom og butik for skiftende firmaer – nu har I mulighed for at afholde jeres næste arrangement her.
Farveriet

Farveriet

Farveriet er indrettet med henblik på børnefaciliteter herunder scenerum med mulighed for kreativ udfoldelse, børneteater, biograf, m.m.
Spinderiet

Spinderiet

Spinderiet er knudepunktet, hvor administrationen er placeret samt en række mødefaciliteter og industrikøkken.
Historie
Silkeborgvej 88 lå for blot 70 år siden i den absolutte udkant af Herning. Overfor græssede køerne og i baggrunden lå gården Holtbjerggård omgivet af sine marker. På adressen lå Laurits Knudsens Tekstilvarefabrik "Elgko" og senere stødte også Egetæppe-fabrikanten Mads E. Damgaard til.
Gammel Textilen