Historien


Hvor kommer vi fra?
Silkeborgvej 88 lå for blot 70 år siden i den absolutte udkant af Herning. Overfor græssede køerne og i baggrunden lå gården Holtbjerggård omgivet af sine marker. På adressen lå Laurits Knudsens Tekstilvarefabrik “Elgko” og senere stødte også Egetæppe-fabrikanten Mads E. Damgaard til.

Vi holder af Herning

Det var Egetæpper A/S, der i 1957 skulle bruge en administrations- bygning og var træt af kedelig og praktisk arkitektur. Derfor lod Mads E. Damgaard opføre en bygning efter form af en skulptur, han havde set på en udstilling af kunstneren Gunnar Aagaard Andersen.

Mads E. Damgaard sagde om bygningen: “For mig udtrykker huset mod og dristighed, og jeg mener, at det med sin flotte opadstræbende konstruktion er et kunstværk i sig selv”.
 

Den bygning har siden kendetegnet Hernings østlige indfartsvej som 'Det skæve hus'.

Rundt om bygningen er landskabet siden ændret. I stedet for køer på græs ligger HerningCentret og præger området, som et handelscentrum for byen. Holtbjerg gård er blevet til et tæt befolket boligområde, og bygrænsen er for længst flyttet langt mod øst. To motorvejstilkørsler i området sikrer forbindelsen med resten af landet.

Planerne - fuldt udbygget

Vi vil fortsætte historien for stedet. Textilen er som ny ejer af bygningerne født af Hernings muld, som et lokalt initiativ, og er en del af den kultur, der har bygget det land og den by, vi er en del af.

Bygninger har i århundreder været kulturelle samlingspunkter og pejlemærker for byers indfaldsveje. Steder som skabte rammerne for mødet mellem mennesker. Ikke fordi sten er vigtige, men de skaber rammerne. Derfor er det også afgørende for Textilen, at bygninger rummer et bredt kulturliv.